Tuesday, June 2, 2015

CONTOH SOAL TPA PASCA SARJANAN BESERTA JAWABAN

TES INTELEGENSI KOLEKTIF INDONESIA (TIKI)

SUB TES 1
Verbal – EJAAN
Waktu : 20 menit
Jumlah Soal : 10 soal

Petunjuk:
Dalam tes ini, terdapat 4 (empat) kata-kata pada masing-masing kelompok, tetapi ada
tiga kata-kata yang ditulis dengan ejaan yang benar dan satu kata yang lainnya ditulis
dengan ejaan yang salah. Tugas Anda adalah memilih satu kata yang ditulis dengan
ejaan yang salah pada alternativ pilihan kata (A), (B), (C), atau (D).

1.    (A) DE FACTO                             (B) POPULASI
(C) MANGKIN                            (D) POS RONDA

2.    (A) CANGGIH                             (B) GEROMBOLAN
(C) SARASEHAN                       (D) REZKI

3.     (A) FREKUENSI                         (B) BALISTIK
(C) AKHBAR                              (D) DISERTASI

4.    (A) GEGABAH                            (B) GLADIATOR
(C) KENTJANA                           (D) DEGRADASI

5.    (A) KONDUCTOR                       (B) IMPLISIT
(C) INSTING                               (D) INDEKOS

6.    (A) PERTAMA                             (B) ASTRONOUT
(C) PERILAKU                           (D) REPOT

7.    (A) SUPREMASI                          (B) SUBSIDER
(C) TOLERENSI                          (D) TAKJUB

8.    (A) NGERI                                    (B) KENDALL
(C) ULTIMATUM                       (D) PANSAR

9.    (A) AROMA                                 (B) PARASIT
(C) PERIODIK                            (D) AKORBAT

10.  (A) SENSASI                               (B) ABONEMEN
(C) RENCLEMAN                      (D) KUALIFIKASI

SUB TES 2
Verbal – Analogi
Waktu : 20 menit
Jumlah Soal : 10 soal

Petunjuk:
Pilihlah jawaban yang benar dari pilihan yang ada untuk menyelesaikan soal-soal
berikut ini !

1. TINGGI: DALAM = AWAN :...
A. MATAHARI                                               D. POHON
B. MINYAK TANAH                                     E. TIANG LISTRIK
C. BATU-BATUAN

2. KUMAN : ANTISEPTIK = KUANG: ....
A. KENCANG                                               D. SIRKUS
B. HARIMAU                                                E. LOMPATAN
C. HEWAN

3. LAMPU: GELAP = MAKANAN: ....
A. ENAK                                                        D. SNACK
B. LAPAR                                                       E. KENYANG
C. NGANTUK

4. FEBRUARI: JULI = SELASA : ....
A. RABU                                                        D. SABTU
B. KAMIS                                                      E. MINGGU
C. JUMAT     

5. DIAMETER: LINGKARAN = DIAGONAL: ....
A. SEGI EMPAT                                           D. BAN
B. SEGITIGA                                                E. BOLA
C. ELIPS

6. KONDUKTOR: ORKESTRA = .... : ....
A. PENYAIR : SONETA                              D. AKTOR : KOMEDI
B. KOMPONIS : LAGU                               E. SUTRADARA: FILM
C. LAGU : MUSIK

7. SAKIT: DOKTER = ..... : ....
A. PATAH : TUMBUH                                  D. LANTAI : LIDN
B. ALBUM: FOTO                                        E. MAJU : MUNDUR
C. RUSAK : MONTIR

8. PEMBALAP: SIRKUIT = ..... : ....
A. JOKI : KUDA                                            D. HARIMAU : HUTAN
B. PETINJU : RING                                        E. TV : RAK
C. SAPI : SAWAH

9. ITALIA: 2006 = .... : ....
A. PERANCIS : 2002                                  D. ITALIA: 1998
B. JERMAN BARAT : 1998                        E. BRAZIL: 1994
C. ARGENTINA: 1990

10. MERDEKA: 13 + 5 + 18 + 4 + 5 + 11 + 1= .... : ....
A. MATI: 14+2+21+2
B. BAMBU : 4 + 2 + 14 + 4 + 23
C. RUNCING ; 18 + 21 + 14 + 3 + 9 + 14 + 7
D. HIJAU: 8 + 9 + 10 + 1 + 21
E. KALAH: 11 + 1 + 13 + 1 + 9

SUB TES 3
Verbal – Hubungan Kata
Waktu : 20 menit
Jumlah Soal : 10 soal

Petunjuk:
Tes pengelompokan kata ini meminta Anda untuk menganalisa satu kata yang tidak
identik atau tidak serupa atau tidak masuk dalam kelompok kata yang lainnya.

1.         A. KULIT                                                           D. LIDAH
            B. MULUT                                                         E. HIDUNG
            C. TELINGA

2.         A. YEN                                                              D. RUBEL
            B. RUPIAH                                                        E. CEK
            C. LIRA

3.         A. AKAR                                                           D. RANTING
            B. GETAH                                                         E. BATANG
            C. DAUN

4.         A. BERGELOMBANG                                    D. CAIR
            B. KASAR                                                         E. LICIN
            C. LEMBUT

5.         A. PAUS                                                           D. MUJAIR
            B. HIU                                                               E. TONGKOL
            C. CUMI-CUMI

6.         A. TOWUTI                                                       D. JATILUHUR
            B. POSO                                                             E. SINGKARAK
            C. MANINJAU

7.         A. BOAS SALOSA                                            D. EKA RAMDANI
            B. PONARYO ASTAMAN                               E. CHANDRA WIJAYA
            C. FIRMAN UTINA

8.         A. SIRUP                                                          D. KOPI
            B. MADU                                                          E. GULA
            C. SUSU

9.         A. BEKISAR                                                    D. PERKUTUT
            B. BETET                                                          E. KEPODHANG
            C. KAKAKTUA

10.       A. SRIWIJAYA                                                 D. SINGASARI
            B. MAJAPAHIT                                                E. MATARAM
           C. BAHOROK
Pelengkap Modul CAT CPNS

SUB TES 4
Numerik – Deret
Waktu : 25 menit
Jumlah Soal : 10 soal

Petunjuk:
Lengkapilah deret angka dan huruf berikut ini berdasarkan pola pada deret tersebut.

1. Seri angka : 1 – 7 – 7 – 2 – 8 – 6 – 3 – 9 – …..,
A. 5                 D. 8
B. 6                 E. 9
C. 7

2. Seri angka : 42 – 13 – 19– 49 – 19– 19 – 56 – 25 – 19 – ...– ...
A. 18 – 24      D. 66 –34
B. 62 – 31      E. 30 – 22
C. 63 – 31

3. Seri angka : 10 – 13 – 11 – 12 – 14 – 14 – 15– – 17 – 16 –..... –.....
A. 20 dan 16             D. 16 dan 18
B. 16 dan 24             E. 16 dan 20
C. 20 dan 24

4. Seri angka : 97 – 94 – 92 – 83 –......– 56 –.......
A. 67 dan 42             D. 71 dan 38
B. 62 dan 34             E. 71 dan 36
C. 62 dan 36

5. Seri angka : 12 – 8 – 16 – 12 – 24 – 20 –....... –.......
A. 22 dan 24             D. 28 dan 24
B. 24 dan 28             E. 28 dan 32
C. 26 dan 28

6. Seri angka : 4 – 7 – 13 – 22 –....... – 49 –.......
A. 34 dan 45             D. 34 dan 64
B. 32 dan 62             E. 32 dan 69
C. 34 dan 67

7. Seri angka : 3 – 8 – 14 – 21 – 29 – 38 –..... –.....
A. 46                           D. 45
B. 48                           E. 29
C. 47

8. Seri angka : 2 – 3 – 5 – 8 – 13 – 21 –.....
A. 23                           D. 34
B. 43                           E. 33
C. 32

9. Seri angka : 16 – 8 – 12 – 6 – 8 – 4 –..... –.....
A. 2 – 4                       D. 4 – 2
B. 3 – 4                       E. 4 – 3
C. 8 – 16

10. Seri angka : 1 – 4 – 15 – 49 – 153 –.......
A. 339                         D. 467
B. 472                         E. 381
C. 428

SUB TES 5
Ketelitian
Waktu : 15 menit
Jumlah Soal : 40 soal

Petunjuk:
Terdapat dua pernyataan yang sekilas mempunyai kesamaan, baik susunan huruf
maupun angkanya. Namun, bila diperhatikan dengan teliti, ada pernyataan 2 yang
berbeda dari pernyataan 1. Tugas Anda adalah menjawab "sama (S)" atau tidak sama
(TS)» dari kedua peryataan tersebut.

NO      Jawab            Pernyataan
1.         S / TS             INTLX :::: INTLE
2.         S / TS             Badan Intelejen Negara :::: Badan Intelejensia Negara
3.         S / TS             THTSTQ :::: THTSTQ
4.         S / TS             7353774 :::: 7383774
5.         S / TS             Yandi Suharto :::: Yandi Suharto
6.         S / TS             347AS-6HK74-30Y1 5-346GG::: 347AS-6HK74-30Y1 5-346GG
7.         S / TS             3753814686549126 :::: 3753874686549126
8.         S / TS             15E7T-6QQ51-954AK-3TM46::::15E7T-6QQ51-954AK3-TM46
9.         S / TS             71068 :::: 71068
10.       S / TS            665566 :::: 655566

KUNCI JAWABAN 
SUB TES 1 - 10 SOAL
1 C
2 D
3 C
4 C
5 A
6 B
7 C
8 D
9 D
10 C


SUB TES 2 – 10 SOAL
NO JAWAB NO JAWAB
1 B
2 B
3 B
4 E
5 A
6 E
7 C
8 B
9 E
10 DSUB TES 3 – 10 SOAL
1 B
2 E 
3 B
4 D
5 D
6 D
7 E
8 D
9 A
10 CSUB TES 4 – 10 SOAL
1 A
2 C
3 E
4 D
5 D
6 C
7 B
8 D
9 D
10 DSUB TES 5 – 10 SOAL
1 TS
2 TS
3 S
4 TS
5 S
6 S
7 TS
8 TS
9 S
10 TS


Artikel Terkait